KARYAWAN TAMU

Karyawan Tamu

Karyawan Tamu di Institut Pemikiran Tun Dr. Mahathir Mohamad diwujudkan bertujuan menyediakan kemudahan bagi menerbitkan lebih banyak karya asli atau terjemahan yang bermutu yang ditulis oleh penulis yang dilantik khusus oleh Universiti Utara Malaysia (UUM) dan ditempatkan di Institut Pemikiran Tun Dr. Mahathir Mohamad (IPDM). Karyawan yang dilantik adalah berdasarkan kepada pengalaman serta ketokohannya dalam sesuatu bidang ilmu dan pengalaman kerjaya yang cemerlang. Selain menerbitkan karya asli atau terjemahan dalam bentuk penulisan, Karyawan Tamu juga dikehendaki menyampaikan syarahan atau ceramah dalam bengkel atau seminar dalam bidang kepakaran masing-masing atau menghasilkan sebuah pementasan teater atau drama, jika sekiranya beliau merupakan tokoh seni dalam bidang berkaitan.